"LUISTEREN NAAR JE LIJF"

Praktijk voor Rebalancing

img3.jpg

Samassati?

Samenwerking...
Bij de Samassati werkwijze is het niet de bedoeling dat de therapeut de cliënt verandert. De samenwerking tussen therapeut en cliënt  vindt op een respectvolle manier, met erkenning voor alles wat er zich aandient, plaats. 
 
Meestal wordt de therapeut gezien als de expert en de cliënt als iemand, die een probleem heeft waarvoor professionele hulp nodig is. Bij het toepassen van lichttherapie op de Samassati wijze doen we het op een andere manier: de therapeut vraagt de cliënt om met hem/ haar samen te werken in de diagnose en de behandeling. De cliënt kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar de plaats in het lichaam waar het ongemak voelbaar is en vervolgens naar de kleur van dit ongemak te vragen. Meestal zijn cliënten wel verbaasd over zo’n vraag, maar ze hebben vaak wel een antwoord. Door deze manier van vragen wordt de cliënt direct betrokken bij de ervaring en kan hij/ zij wellicht voelen wat er gebeurt.